Enkira

Het online platform voor talentdeling tussen professionals en bedrijven

Vraag naar talent of leren

Ik wil me verder ontwikkelen in e-learning en hoe je dit opzet in organisaties
Via Enkira heb ik het bedrijf gevonden om deze competentie te ontwikkelen en dit gedurende 1 dag per week. Ondertussen heb ik e-learning succesvol geïmplementeerd binnen onze organisatie.

Nathalie - HR manager

Aanbod aan talent of leeromgeving

We hadden een tijdelijke overcapaciteit aan ondersteunend personeel.
Enkira vond de match om onze mensen tijdelijk te delen met andere bedrijven in lijn met hun en onze ontwikkelbehoeften. Ondertussen zijn onze mensen terug op post, met bijkomende inzichten en een frisse blik om verder te bouwen aan onze organisatiedoelstellingen.

Peter - CEO

ENKIRA creëert voordelen voor uw organisatie en medewerkers

Ontwikkeling medewerkers

Via het online platform en de Enkira begeleiding op maat maken we het beschikbare talent en competenties van vaste medewerkers zichtbaar en laten we matches ontstaan met tijdelijke of deeltijdse vacatures, projecten of taken. We bieden tevens de mogelijkheid om leertrajecten op te zetten voor medewerkers in de praktijk van een andere organisatie. Zo krijgen vaste medewerkers de kans om talent breder in te zetten en verder te ontwikkelen intra en extra muros.

Flexibiliteit

We bieden de mogelijkheid om tijdelijk of deeltijds medewerkers te delen; intern tussen business entiteiten of extern tussen organisaties. Hierdoor flexibiliseert de organisatie, krijgt u toegang tot een alternatief, kwalitatief instroomkanaal voor uw tijdelijke of deeltijdse vacatures en kunnen boeiende en duurzame loopbanen vanuit talent uitgebouwd worden.

Sociale innovatie

Talentdeling zet in op flexibiliteit en werkzekerheid (flexicurity). Het creëert een veilig kader van waaruit medewerkers kunnen en willen bewegen vanuit hun passie en talent. Het vermijdt economische werkloosheid en ontslag, overstijgt de gouden kooi en zet in op vloeiende organisatie-of departements-overschrijdende loopbanen. Van jobzekerheid naar werkzekerheid.

Hoe werkt het?

Ontdek het zelf en deel of verrijk uw talent!

Vragen of opmerkingen? Neem contact met ons op

www.enkira.be - info@enkira.be - +32 498 05 69 00
Enkira NV - Interleuvenlaan 62 - 3001 - Leuven - België